Betong og støpearbeid

Betong og betongarbeid

Vi utfører mye innenfor feltet betongarbeid. Det være seg betongboring, kjerneboring, betongsaging, eller bygging i betongelementer og støping av dekker og trapper.

Vi kan gjennomføre følgende når det gjelder betong:

  • Betong
  • Støping i betong
  • Støping med betong
  • Støping av betong i minusgrader

 

Kontakt oss i dag!

Kontakt oss for en halv times gratis befaring!

Ingen jobb er for liten eller for stor!

Kontakt oss i dag! Eller ring for direkte kontakt 91 10 44 44 Kroken