Drenering

Drenering rundt hus

Får du fukt i kjelleren eller grunnmuren er utett, så kan det være lurt å drenere rundt huset eller på den delen det er fare for vanninnsig.
Vi har både store og små gravemaskiner for å utføre dette arbeidet. Hvis det er trangt og man ikke kommer fram med maskiner, kan det håndgraves.

Stikkord:

  • Fuktig
  • Vanninnsig
  • Utett grunnmur
  • Lekkasje
  • Drenering rundt eller ved hus